Clicky

Счетоводни услуги

Предимствата, които дава „ВиаАктив“
Счетоводна къща “ВиаАктив” предоставя експертни счетоводни услуги в София и страната за компании с международна дейност и по-комплексни характеристики.
Познаване на данъчните закони и разпоредби
Данъчният кодекс може да бъде сложен и труден за навигиране, което е сериозно предизвикателство за собствениците на бизнес. Счетоводна къща „ВиаАктив“ ще действа като Ваш доверен финансов съветник.
Поддържане на отчетност и архив
Подбор, изискване, обработка и съхранение на набор от необходимата финансова информация за бизнеса е сложна задача. Ние ще работим с ресурсите, които вече имате, и ще създадем план, който ще Ви помогне да стигнете там, където трябва да бъдете.
Редуциране на задължения и удръжки
Редица собственици на бизнес не са запознати с процесите и нормативните уредби и изисквания. Не е необходимо! Ние, от Счетоводна къща „ВиаАктив“ сме тук, за да сведем до минимум пропуснатите ползи и възможности.
Електронно подаване
Не е необходимо да губите излишно време, да пропускате важни за бизнеса срокове или да допускате грешки. С висока квалификация и солиден опит, ние извеждаме и обработваме необходимата информация вместо Вас.

Счетоводни услуги София
Цени за фирми, регистрирани по ЗДДС:

Счетоводни услуги – цени за фирми, регистрирани по ЗДДС:
Брой документиЦена на месец в лв.
до 20 док./месец150 – 230 лв.
до 40 док./месец230 – 280 лв.
до 70 док./месец290 – 440 лв.
над 70 док./месецпо договаряне
Счетоводни услуги – цени за фирми без регистрация по ЗДДС:
Брой документиЦена на месец в лв.
до 20 док./месец80 – 150 лв.
до 40 док./месец150 – 180 лв.
до 70 док./месец190 – 340 лв.
над 70 док./месецпо договаряне

*Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 1 човек.

При по-голям брой персонал се добавят следните суми:
Брой персоналУвеличение на горепосочената цена
до 20 служители18 лв. на служител
над 20 служители15 лв. на служител

*Посочените цени са без ДДС.

Изпълнявайки счетоводните услуги за вашия бизнес, нашата цел е да предоставим прецизна информация на Националната Агенция по Приходите (НАП), НОИ, Агенция по вписванията (Булстат) и други държавни институции, като спазваме стриктно определените срокове и разпоредби.

300 043

обработени документа

Счетоводни Услуги СофияБъдете информирани и не пропускайте нито една транзакция.

Счетоводни Услуги СофияРедуцирайте всички рискове и анализирайте потенциални възможности.

Счетоводни Услуги СофияСпестете време, грешки и пропуснати ползи за бизнеса.

Счетоводни Услуги СофияСвържете се с нас за професионално и срочно счетоводно обслужв не.

300 043

обработени документа

Счетоводни Услуги СофияБъдете информирани и не пропускайте нито една транзакция.

Счетоводни Услуги СофияРедуцирайте всички рискове и анализирайте потенциални възможности.

Счетоводни Услуги СофияСпестете време, грешки и пропуснати ползи за бизнеса.

Счетоводни Услуги СофияСвържете се с нас за професионално, коректно и срочно  счетоводно обслужване.

Счетоводни услуги София
Какво включват абонаментните счетоводни услуги?

Ние от „ВиаАктив“ вярваме, че таксите трябва да са справедливи и прозрачни, затова предлагаме на клиентите си пакети с месечни абонаментни планове на фиксирани цени.
Намалете оперативните си разходи и се възползвайте от нашия персонализиран подход. Отделяме необходимото време за Вас и Вашия бизнес с основна цел –  подобряване на цялостната Ви финансова перспектива. 
Отчетността е изключително важна за контрола над растежа бизнеса.
Услугата е част от допълнителен абонаментен план, в който разглеждаме набор от процеси, процедури и срокове, за да сме сигурни, че отчетите са попълнени и получени от всички страни и институции в СРОК.
Информацията ще помогне в правилната преценка за успеха на проекти и инвестиции и работят ли добре за Вас и Вашия бизнес. 
Нашите счетоводители ще ви насочват и съветват. Ние от счетоводна къща „ВиаАктив“ осъществяваме постоянен и навременен контрол върху счетоводството, отчитаме и анализираме печалби и загуби, оптимизираме бюджети и отговаряме на финансови запитвания.
Финансовото отчитане се използва за външни цели. То обхваща стандартните седмични, месечни и тримесечни отчети, които включват:
-> Отчет за печалбата и загубата
-> Вземания
-> Отчет за паричния поток
Три основни компонента на финансовия отчет,, които всяка частна компания трябва да използва ежемесечно.
Тези отчети са задължителни за всеки бизнес и отразяват финансовото му състояние в определен момент. Отчетите са за минали периоди и дават чудесна възможност за анализиране на финансовото състояние и извеждане на потенциални възможности за растеж и развитие.
Балансът е финансов отчет, обобщаващ общите активи на компанията (текущи, нетекущи и нематериални активи), пасиви (финансови задължения) и собствен капитал (инвестиции и неразпределена печалба) в края на месечния счетоводен период. 
Чрез него представяме финансовото състояние на компанията, включително икономическите ресурси, които компанията притежава, дължи и източниците на финансиране за тези ресурси.
Балансът може да се използва за идентифициране на тенденции и вземане на по-информирани финансови счетоводни решения. Важен фактор за кредиторите, за определяне на платежоспособността на компанията.
Обобщава общите приходи и разходи. Показва рентабилността (нетната печалба или нетната загуба) през последния месец.
Отчетът за приходите се използва от вътрешни заинтересовани страни (като управленския екип и борда на директорите), както и от външни заинтересовани страни (като инвеститори и кредитори). 
С оглед на поддържането на жизнеспособна и добре работеща компания,чрез отчета представяме перспектива на текущата бизнес дейност. Прегледът на отчета за печалбите и загубите спрямо бюджета ни позволява мониторинг и анализ за сравнение с очакваното и да вземем незабавни решения за промяна или подобряване на финансовите резултати занапред. Сравнявайки отчета за приходите и разходите с предходния месец, виждаме тенденцията на настоящите обстоятелства.
Отчита движението на парични средства и не отчита непаричната дейност като продажби или покупки на кредит или амортизация.
Представен е в три раздела: оперативни, финансови и инвестиционни дейности.
Посочва кои области на бизнеса генерират и разходват най-много средства. Предимство и приложение за отчета за паричните потоци е проекто изчислението на  бъдещият паричен поток, който ще помогне за процесите на бюджетиране и вземане на решения.
Важно да се обвържат балансите и отчета за доходите. Отчетът за паричните потоци показва точно колко парични средства са налични за определен период.
Отчетът за паричните потоци, балансът и отчетът за приходите съставят стандартния пакет от финансови отчети. Тези се изготвят ежемесечно след извършване на процедурите за приключване на края на месеца.
За по-задълбочено анализиране и мониторинг на финансовите отчети и как те работят заедно, за да отразяват бизнес операциите, можете да се свържете с нас, за да поискате безплатна 30-минутна консултация относно нашите счетоводни услуги.
Търсиш коректност, срочност и професионално отношение
Спести време и средства с абонамент за счетоводни услуги от квалифицирани експерти с богат опит в сферата

Отзиви от клиенти

Стефан Ковачев
CEO | Alphabyte Ltd.
Прочетете повече
Често се консултирам с тях по въпроси, които са извън компетенциите на повечето счетоводители. Работил съм с различни счетоводни фирми и нещото, което ми прави впечатление при ВиаАктив е, че са прекалено подробни във всичко. Определено ги препоръчвам.
Network Logic Ltd.
Прочетете повече
Бизнесът ни е свързан с покупко-продажба на биткойни и други криптовалути. Наскоро имахме ревизия и счетоводно всичко беше изрядно благодарение на тях.
COMPANY GLOBAL PRO
Прочетете повече
My company has been working with ViaActive for the past year and I couldn't be happier with the choice we made. The personal way they have worked with us and the amazing support they gave my company is something you don't see often. Whoever needs accounting services would be smart to chose this company in particular!
Vekom Geo ltd.
Прочетете повече
Генерален дистрибутор на Leica Geosystems за България. Доверили сме счетоводството си на ViaActive и като цяло сме много доволни.
Предишна
Следваща

Стартиране на Бизнес

Предлагаме пълни счетоводни услуги с високо качество и надеждност. Вярваме в индивидуалното отношение към всеки клиент – независим и уникален в неговите нужди и изисквания.
Защо да изберете нас:
  • Персонализирани и специално пригодени решения за стартиране на бизнес в България;
  • Широка гама бизнес съвети, услуги и поддръжка за стартиращи фирми и средни по размер бизнеси.
  • В помощ на стартъп-и, на малки и средни предприятия да превърнат мечтата си в реалност!
Превърнете мечтата си в реалност! Ние разбираме сложността на стартирането на бизнеса. Чрез съвети от опитни и квалифицирани специалисти в областта на счетоводството ще Ви изтреляме по пътя към успеха с знания и умения за управление на риска. Вземете информирано решение.

Какво е финансов бизнес план?

Ние, от Счетоводна къща „ВиаАктив“, помагаме на клиентите си при създаването на декларация за финансовите бизнес цели и съставянето на план за тяхното постигане. Нашите експерти ще проучат вашите изисквания и ще изготвят изчерпателна документация, съобразена с вашите обстоятелства.
Разполагаме с дългогодишен счетоводен и финансов опит и сме на разположение, да изградим добре обмислен финансов бизнес план, който ще ви позволи да планирате и формулирате реалистични и точни прогнози. Екипът ни е съставен от юридически и маркетингови сътрудници, които ще подпомогнат при ключови аспекти на структуриран бизнес план, без рискове.
Всички искаме да представим бизнеса си във възможно най-добрата светлина, но реалистичната прогноза е основополагаща. Съществуват рискове, чието пренебрегване довежда до невъзможността да се предвидят всички аспекти от бизнес плана, включително финансови прогнози, които ще бъдат поискани при потенциални инвеститори и банки.
Дългогодишният ни опит с  управление от собственици на малък и среден бизнес обхваща много бизнеси и сектори.
При нужда от професионална помощ относно счетоводния аспект на бизнес план, писането, изготвянето или актуализирането, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Изпратете Вашето Запитване

Via Active Academy

Изпратете Вашето Запитване