Clicky

Годишно Счетоводно Приключване и Подаване на Данъчни Декларации

Годишно счетоводно приключване – добре знаем, че то може да се превърне в главоболие за всеки собственик на бизнес. За съжаление, недостатъчното време за подготовката на финансовите документи в края счетоводната година и заплахата за закъснение при подаването на декларацииите, означава, че е важно да се разпредели работата през цялата година, за да се завърши навреме.

ВиаАктив ще работи за вас, за да извърши годишното счетоводно приключване качествено и да гарантира предаването му в законоустановения срок. От момента, в който получим вашите инструкции и ни предоставите счетоводните записи, ние ще управляваме целия процес вместо вас. Ако е необходимо, ще се свържем с вашия предишен счетоводител, за да организираме плавен преход от тях към нас.

Ние сме квалифициран екип от счетоводители с актуални познания за българските данъчни изисквания и закони. Услугите ни за годишно счетоводно приключване на фирма са специално пригодени за вас, вашия бизнес и финансовите документите на вашата компания.

Нашата услуга за финансово приключване в края на годината включва също и пълен преглед на финансовите отчети, които ще ви предоставим, използвайки ясен език, за да сме сигурни, че разбирате цифрите.

Ако желаете, след резултатите за настоящата година, съвместно с вас можем да разработим ключови финансови мерки за предстоящата година и да помогнем на бизнеса ви да расте по устойчив начин.

Позволете ни да подадем вашите счетоводни декларации в края на финансовата година

Препоръчваме ви да се абонирате за целия ни пакет от счетоводни услуги, за да се уверите, че нашите експерти водят счетоводството ви коректно и точно и приключват края на отчетната година с подаването на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък в Националната Агенция по Приходите (НАП), както и Годишен Финансов Отчет в Агенцията по Вписванията.

Предоставяйки месечни абонаментни счетоводни услуги, работният процес ни дава предимството да се концентрираме през цялата година върху идентифицирането на области, в които данъчната ефективност може да бъде подобрена.

Нашата услуга годишно счетоводно приключване ще ви помогне:

За да извършим годишното счетоводно приключване, ще ни е необходима следната документация:

 • Входящи и изходящи документи
 • Банкови извлечения
 • Подробности за всички плащания с карти и в брой
 • Фактури и разписки за Покупка
 • Фактури за Продажба
 • Промени в активите (закупени или продадени)

 

Вашите записи и документи, трябва да се съхраняват в продължение на шест години от края на последната финансова година, за която се отнасят.

Годишно Счетоводно Приключване

Когато обсъждаме с вас приключването на счетоводната година, в зависимост от финансовите резултати, можем да ви дадем съвети за по-ефективното управление на вашия паричен поток и възможности за намаляване на таксите, да анализираме дали счетоводният ви софтуер е подходящ за вашите бизнес нужди и др.

Защо да изберете чрез ВиаАктив, за вашето годишно счетоводно приключване

Основните предимства, поради които да се доверите на нас, да бъдем ваши счетоводители са:

 • Извършваме нашата счетоводна дейност в срок и по висок стандарт, за да можете да сте сигурни, че информацията е точна и счетоводните сметки в края на годината ще бъдат доставени изрядно.
 • Нашите счетоводители са напълно квалифицирани и имат богат опит с фирми от различни размери.
 • Нашата практика в предоставянето на абонаментни счетоводни услуги, означава че имаме детайлни познания за бизнеса.
 • Вашите данни са в изключително сигурни ръце.

Нашите такси включват основните параметри, необходими за подготовката и подаването на декларациите за вашето годишно счетоводство. Има допълнителни екстри, за услуги които можете да изберете, включително срещи в определени периоди през годината, дискусии за анализи в края на годината и данъчно планиране.

Годишно счетоводно приключване обикновено включва:

  • Доклад на управляващите;
  • Баланс;
  • ОПР;
  • Обяснителни бележки.

Защо да се доверим на професионалист?

Счетоводството в края на годината е ключов процес, който включва изготвяне на финансови отчети, закриване на сметки и изготвяне на данъчни декларации. Това е сложен процес, който изисква задълбочено разбиране на счетоводните принципи, данъчните закони и разпоредби. 

Ето няколко причини, поради които трябва да се доверите на професионалист за счетоводство в края на годината:

Експертиза:
Професионалните счетоводители притежават експертизата и знанията да изготвят точни и навременни финансови отчети. Те могат да предоставят ценна информация за вашите финансови резултати и да ви помогнат да вземете информирани решения за вашия бизнес.

Съответствие:
Данъчните закони и разпоредби непрекъснато се променят и може да бъде предизвикателство да сте в крак с тях. Професионалните счетоводители могат да ви помогнат да се уверите, че вашите финансови отчети и данъчни декларации са в съответствие с всички приложими разпоредби, избягвайки санкции и глоби.

Ефективност:
Професионалните счетоводители разполагат с инструменти и системи, за да рационализират счетоводния процес в края на годината. Те могат да помогнат да се гарантира, че всичко е завършено навреме и по рентабилен начин.

Какви са предимствата от професионалното счетоводно обслужване?

Използването на професионални счетоводни услуги може да предложи няколко предимства за физически лица и фирми, включително:

Точно и навременно финансово отчитане: Професионалните счетоводители имат опит и познания да изготвят точни и навременни финансови отчети, като гарантират, че разполагате с актуална информация за финансовото си състояние. Това може да ви помогне да вземате информирани решения относно вашите финанси и бизнес операции.


Съответствие с данъчните разпоредби:
Данъчните разпоредби непрекъснато се променят и може да бъде предизвикателство да сте в крак с всички изисквания. Професионалните счетоводители могат да ви помогнат да гарантирате, че спазвате всички съответни данъчни закони и разпоредби, като избягвате наказания и глоби.


Спестяване на разходи:
Професионалните счетоводители могат да ви помогнат да идентифицирате възможности за спестяване на разходи и да намалите ненужните разходи. Те също могат да ви помогнат да разработите и приложите ефективни стратегии за бюджетиране и управление на паричните потоци.


Подобрено бизнес представяне:
Професионалните счетоводители могат да анализират финансови данни и да предоставят информация за бизнес представянето. Тази информация може да ви помогне да вземете стратегически решения за подобряване на рентабилността и развитието на вашия бизнес.

Спокойствие:
Знаейки, че вашата финансова информация е точна, актуална и в съответствие с разпоредбите, може да ви осигури спокойствие. Това може да ви позволи да се съсредоточите върху други аспекти от вашия бизнес или личен живот.


Използването на професионални счетоводни услуги може да осигури многобройни ползи за физически лица и фирми, включително подобрено финансово отчитане, спазване на разпоредбите, спестяване на разходи, подобрено бизнес представяне и спокойствие.

 

Изпратете Вашето Запитване

Via Active Academy

Изпратете Вашето Запитване