Clicky

Годишно Счетоводно Приключване и Подаване на Данъчни Декларации

Годишно счетоводно приключване – добре знаем, че то може да се превърне в главоболие за всеки собственик на бизнес. За съжаление, недостатъчното време за подготовката на финансовите документи в края счетоводната година и заплахата за закъснение при подаването на декларацииите, означава, че е важно да се разпредели работата през цялата година, за да се завърши навреме.

ВиаАктив ще работи за вас, за да извърши годишното счетоводно приключване качествено и да гарантира предаването му в законоустановения срок. От момента, в който получим вашите инструкции и ни предоставите счетоводните записи, ние ще управляваме целия процес вместо вас. Ако е необходимо, ще се свържем с вашия предишен счетоводител, за да организираме плавен преход от тях към нас.

Ние сме квалифициран екип от счетоводители с актуални познания за българските данъчни изисквания и закони. Услугите ни за годишно счетоводно приключване на фирма са специално пригодени за вас, вашия бизнес и финансовите документите на вашата компания.

Нашата услуга за финансово приключване в края на годината включва също и пълен преглед на финансовите отчети, които ще ви предоставим, използвайки ясен език, за да сме сигурни, че разбирате цифрите.

Ако желаете, след резултатите за настоящата година, съвместно с вас можем да разработим ключови финансови мерки за предстоящата година и да помогнем на бизнеса ви да расте по устойчив начин.

Позволете ни да подадем вашите счетоводни декларации в края на финансовата година

Препоръчваме ви да се абонирате за целия ни пакет от счетоводни услуги, за да се уверите, че нашите експерти водят счетоводството ви коректно и точно и приключват края на отчетната година с подаването на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък в Националната Агенция по Приходите (НАП), както и Годишен Финансов Отчет в Агенцията по Вписванията.

Предоставяйки месечни абонаментни счетоводни услуги, работният процес ни дава предимството да се концентрираме през цялата година върху идентифицирането на области, в които данъчната ефективност може да бъде подобрена.

Нашата услуга годишно счетоводно приключване ще ви помогне:

За да извършим годишното счетоводно приключване, ще ни е необходима следната документация:

 • Входящи и изходящи документи
 • Банкови извлечения
 • Подробности за всички плащания с карти и в брой
 • Фактури и разписки за Покупка
 • Фактури за Продажба
 • Промени в активите (закупени или продадени)

 

Вашите записи и документи, трябва да се съхраняват в продължение на шест години от края на последната финансова година, за която се отнасят.

Годишно Счетоводно Приключване

Когато обсъждаме с вас приключването на счетоводната година, в зависимост от финансовите резултати, можем да ви дадем съвети за по-ефективното управление на вашия паричен поток и възможности за намаляване на таксите, да анализираме дали счетоводният ви софтуер е подходящ за вашите бизнес нужди и др.

Защо да изберете чрез ВиаАктив, за вашето годишно счетоводно приключване

Основните предимства, поради които да се доверите на нас, да бъдем ваши счетоводители са:

 • Извършваме нашата счетоводна дейност в срок и по висок стандарт, за да можете да сте сигурни, че информацията е точна и счетоводните сметки в края на годината ще бъдат доставени изрядно.
 • Нашите счетоводители са напълно квалифицирани и имат богат опит с фирми от различни размери.
 • Нашата практика в предоставянето на абонаментни счетоводни услуги, означава че имаме детайлни познания за бизнеса.
 • Вашите данни са в изключително сигурни ръце.

Нашите такси включват основните параметри, необходими за подготовката и подаването на декларациите за вашето годишно счетоводство. Има допълнителни екстри, за услуги които можете да изберете, включително срещи в определени периоди през годината, дискусии за анализи в края на годината и данъчно планиране.

Годишно счетоводно приключване обикновено включва:

  • Доклад на управляващите;
  • Баланс;
  • ОПР;
  • Обяснителни бележки.