Clicky

ТРЗ и Личен Състав Услуги в град София

ТРЗ и Личен Състав Услуги София – независимо дали разполагате с малко или много на брой персонал, задълженията по изчисляването и обработката на работната заплата и осигуровките може да се окаже в тежест за вас. Необходимо е да се спазва стриктно законодателството, да се следят промените в наредбите на НАП и НОИ, за да се избегнат възможни глоби и проблеми.

ВиаАктив извършва дейности по ТРЗ и Човешки ресурси, като изготвя ведомости за работна заплата, договори и др., които ще подобрят ефективността и ще отменят сложни и отнемащи времето ви задачи. Ние използваме технология, която рационализира практиките за обработката и управлението на разходите на вашата компания.

Аутсорсването на административни задачи за Човешки Ресурси ще помогне на вашия бизнес да избегнете свързаните с работодателя рискове, да намалите административната тежест, като се гарантира запазване поверителността на информацията и се подобри вашата организационна ефективност.

Ние предоставяме индивидуална услуга за всеки клиент. По време на лична среща с вас, ще се договорим за цени и график на работа въз основа на броя служители и необходимите за вашия бизнес услуги.

Използвайки услугата ТРЗ и Личен Състав на ВиаАктив, ще се уверите, че изчисляването на ведомостите за рабoтна заплата и изготвянето на договори и справки се извършват стриктно и в съответствие със закона, като същевременно това ви позволява съсредоточено да управлявате собствения си бизнес.

Нашият екип за Работна заплата и Личен Състав се грижи за всички видове бизнес в България от ниво служители до управленски кадри.

Предимства от използването на Услугата ТРЗ и Личен Състав на ВиаАктив

В предвид многото и постоянно променящите се правила в закона за Работната Заплата, ако в момента вие управлявате вашето ТРЗ, може би е добре да помислите за аутсорс на тази дейност.

Вашата компания може да се възползва от следните предимства при използването на нашата услуга за изготвяне на ведомости за заплати:

Payroll_Advantages_1-AdobeStock_121073985

ТРЗ Услугите на ВиаАктив

ВиаАктив приспособява индивидуално своите ТРЗ и Личен Състав Услуги София към всеки отделен клиент. Нашите експерти по трудови възнаграждения се справят изцяло със задачите по изготвянето на ведомости и другите документи по заплатите. Вие ще работите със специалист, който ще вникне и ще разбере добре вашия бизнес, ще продължи да ви подкрепя и работи за подобренията в управлението на процеса.

Нашата ТРЗ и Личен Състав услуга включва:

Аутсорсинг на административните функции по Човешки Ресурси

Освен услугите за изплащане на заплати, ВиаАктив може да предостави следните услуги за човешки ресурси във вашия бизнес:

Актуализиране на системата за наемане, договаряне и напускане на служители;

Осигуряване на подкрепа по всички въпроси, свързани със заетостта;

Генериране на персонализирани отчети за управление;

Управление на хронометрията, включително управление на отработените часове;

Преглед на трудовите и осигурителните процедури;

Анализ на текущите плащания към изнесени услуги;

Извършване на надлежна проверка на трудовите задължения;

Обработка на искове за разходи от служители;

Администриране на кадри, отпуск, болест и майчинство.

Изпратете Вашето Запитване

Via Active Academy

Изпратете Вашето Запитване