Clicky

Онлайн Счетоводство

Нашите онлайн счетоводни услуги са специално разработени за вашите нужди и за нас е изключително лесно да се погрижим за фактурите, разходите и другите счетоводни дейности.

Вие се отдайте на ръководните дейности на вашия бизнес, ние ще се погрижим за вашето счетоводство. Месечно и без обвързване с дългосрочни договори и планове.

Ако имате нужда от допълнителна счетоводна помощ, ние можем да ви помогнем и с изготвянето и планирането на данъците върху възнагражденията.

Какво представлява Електронен Подпис и защо имам нужда от такъв

Преди да започнете да използвате онлайн счетоводните услуги на „ВиаАктив“, трябва да се сдобиете с Електронен Подпис.

Електронният подпис е сертификат, който съдържа уникален подпис за всеки човек/ Бизнес Единица.

Електронният подпис може да бъде под формата на смарт карта или токен и да бъде използван за:

1. Безопасна идентификация.

2. Като ефикасен и рентабилен начин да подписвате дигитално документи.

Моля, свържете се с нас ако се нуждаете от помощ при настройването на Електронния Подпис, изпращайки запитване за ДДС или документи, свързани с ТРЗ и Личен състав, на следните имейли: contact@viaactive.com и office.viaactive@gmail.com

Приблизителната цена е около 200 лв. без ДДС, за до 50 документа.

Освен това, всички документи, които ни бъдат изпратени за обработка, могат да бъдат заснети с телефона и изпратени директно по имейл.

Важно е да се добави, че онлайн счетоводните услуги по никакъв начин не обвързват двете страни с договор за абонамент. Ние просто приготвяме нужните документи на нашия специализиран и легализиран софтуер и посредством „anydesk“ или друга програма, ги подаваме на НАП, НОИ и т.н. с вашия подпис.

Виртуално срещу Онлайн Счетоводство и Счетоводни Услуги

Когато се говори за счетоводство и счетоводни услуги, термините “виртуален”, “онлайн” и “аутсорсинг” понякога се използват взаимозаменяемо. Въпреки, че следват една и съща концепция и предоставят сходни услуги, за да ви помогнат с тежестта на счетоводството, всъщност има някои съществени разлики между двете.

Виртуално Счетоводство и Отчетност

Понякога виртуалните счетоводство и отчетност могат просто да представляват един общ начин, по който да се назоват счетоводство и отчетност, които са били получени през интернет. Виртуално може да означава работа с човек или хора онлайн, вместо локално, и като цяло посредством компютър и онлайн мрежа.

Виртуалното счетоводство и отчетност, все пак, понякога се отнасят и до един човек, работещ като счетоводител от вкъщи. И докато някои могат да  бъдат доста сръчни, виртуалните счетоводители често не разполагат с актуално обучение, достъп до стабилна технология и обикновено нямат други колеги на разположение, които да попитат за съвет или да ги заместят, в случай, че се разболеят или отидат на почивка.

Тези видове услуги за счетоводство и отчетност не са приспособени да улесняват управленското счетоводство и често могат да доведат до грешки и погрешни финанси, неволно неспазване на нормативите, рискове от измами, неподходяща технология, объркващи счетоводни системи и неглижирани финансови предупредителни знаци, които биха могли да доведат до провал на бизнеса.

Този вид услуга за виртуално счетоводство и отчетност прилича на наемането на счетоводител на непълно работно време, който да помага с ТРЗ, задължения, вземания или други обичайни счетоводни задачи.

Онлайн Счетоводство и Отчетност

Онлайн счетоводството и отчетността са услуга, която Счетоводна къща „ВиаАктив“ предоставя доста успешно. Предлагаме месечна услуга и софтуерен пакет с годишна структура на отчитане. Този вид услуга за счетоводство и отчетност е отличен вариант за малкия бизнес, който все още няма големи финансови изисквания и не желае да се обвързва с дългосрочни счетоводни разходи.

Услугата за онлайн счетоводство на „ВиаАктив“, ще заздрави и ускори вашите функции на счетоводство и отчетност чрез технологията.

Ще си спестите тревогите за несъответствия или остарели практики с онлайн счетоводните услуги на „ВиаАктив“.

Спестете време и пари като намалите вътрешните разходи

Концепцията за предоставяне на счетоводните функции на специалисти, не само спестява средства като намаля разходите, свързани с наемането на служители на пълно работно време, но също позволява на вас и вашия екип, да инвестирате времето си, в това което правите най-добре – вместо да се занимавате с наемане, управление, обучение и поддръжка на персонал.

Също може да излезе доста скъпо и вероятно ще ви отнема повече време да ръководите вашия екип, което от своя страна, може да доведе до колебливо финансово управление, неорганизирани системи и липса на надзор.

Причини, поради които да помислите за преминаване към онлайн счетоводство.

Софтуерът за онлайн счетоводство предлага функционалност и надеждност, изпитани и надеждни системи за счетоводство. Има и много допълнителни предимства, които онлайн технологията може да осигури. Тези плюсове са:

Мобилен достъп по всяко време

Използвайки Онлайн счетоводния софтуер, вече няма нужда да се притеснявате и да поддържането на електронни таблици или да инсталирате програми на отделни компютри или компютърни мрежи, тъй като онлайн счетоводството ви позволява да влезете в акаунта на вашия бизнес от всяка една точка на света, в която има интернет връзка.

С онлайн счетоводството можете да получите достъп до своите сметки и ключови финансови резултати по всяко време, така че вместо да чакате докато се върнете в офиса, можете незабавно да одобрявате плащания или да изпращате фактури на клиенти, спестявайки време и извършвайки своите финансови процеси далеч по-ефективно.

Без губене на време за Back-Ups

На онлайн платформата архивите и актуализациите на софтуера остават в миналото. Когато влезнете в акаунта си, винаги сте в най-актуалната версия на софтуера, с всички най-нови функции, данъчни ставки и необходими декларации. Освен това вашата работа се запазва автоматично, така че спестявате време и средства за досадни процедури за архивиране.

Намален документооборот

С помощта на онлайн счетоводна система можете значително да намалите разчитането си на документи. Фактурите могат да се изпращат по имейл директно до клиентите, премахвайки разходите за печат и изпращане по куриер, като същевременно се ускорява и процеса на плащане. Входящите сметки и разписки могат да бъдат сканирани и записани директно със свързаните транзакции във вашия онлайн счетоводен софтуер.

Тъй като вашите документи са цифровизирани и съхранявани на клауд, няма нужда да запазвате хартиените оригинали, така че спестявате място и разходи за съхранение.

По-добър контрол върху процеса на фактуриране

Онлайн счетоводството рационализира целия процес на фактуриране, като ви дава по-добра представа за очакваните приходи, преглед на непогасените задължения и ясна разбивка на това, което всеки клиент дължи на вашия бизнес.

Спестете време с автоматизация

Софтуерът за онлайн счетоводство, автоматично генерира фактури, както и напомняния на редовни интервали от време, което означава, че не е необходимо ръчно да следите за задължения. Ако комбинирате счетоводния си софтуер с приложения за HR и ТРЗ, можете също така автоматично да генерирате разплащателни фишове и други документи.

Ефективно и икономично решение

Настолните системи изискват инвестиция в ИТ хардуер, плюс поддръжката на хардуера и ще трябва да платите на ИТ експерт, за да поддържате както сървъра, така и офис мрежата, което със сигурност ще е по-скъпо.

Вместо да плащате еднократна такса за традиционния счетоводен софтуер, с помощта на онлайн счетоводна система можете да разпределите разходите, като плащате ежемесечно, което ще ви помогне да управлявате паричния поток на вашия бизнес.

Актуални данни

Автоматизираните банкови емисии ви позволяват да следите баланса на вашия бизнес в реално време. Онлайн счетоводния софтуер, изяснява по-ясно финансовото състояние на вашия бизнес.

Поддържате информацията си защитена

Тъй като данните ви се записват на защитен сървър в клауд и постоянно се архивират, не е нужно да се притеснявате дали данните ви ще бъдат хакнати или компрометирани. Дори ако компютърът ви се срине, всичко пак се запазва в клауда.

Интуитивен и лесен за използване

Онлайн счетоводния софтуер улеснява счетоводството за хора, които може да нямат голям опит в управлението на финансовите акаунти.

Осигурява достъп до множество разрешения и потребители

Ако повече хора управляват различни елементи от вашия бизнес, тогава е лесно да добавите множество потребители към вашия акаунт и да приспособите нива на достъп и разрешния, така че служителите с конкретни работни роли да виждат само това, от което се нуждаят.

Записване на разходи

Вашите разходи и ежедневни счетоводни дейности трябва да бъдат на едно място и да се записват, за по-голяма яснота и да ви помогнат да контролирате по-добре бизнеса си.

Създаване на финансови отчети

Онлайн счетоводството ще ви помогне да създадете основни финансови отчети, като например пробен баланс, отчети за печалби и загуби, от които собственикът на бизнеса се нуждае, за да го анализира своевременно.

Чувстате ли, че сте недоволни от вашето счетоводство в София?

Ние работим по различен начин!

Ще се заемем с рутинната работа по документите, ще ви покажем състоянието по текущите сметки, ще ви изпращаме напомняния и ще ви даваме активни съвети. Всички наши цени са прозрачни, без никакви непланирани такси.

Свържете се с нас за счетоводна консултация, която ще отговори на важни въпроси и ще изясни стратегията ви. Консултацията с нас ще ви позволи да демонстрирате прозрачност в случай на одит или данъчна проверка, както и да бъде изключително ценен инструмент, когато става въпрос за бизнес планиране.

Счетоводната отчетност на вашата компания трябва да е точно отражение на бизнеса на вашата фирма.

ВиаАктив е на разположение за счетоводни консултации, като гарантира, че вашият бизнес предоставя правилната финансова информация при стриктно спазване на законите за счетоводството в България.

Счетоводната консултация по-скоро е свързана със стратегията на управлението, а не с управлението на ежедневните транзакции. 

Истории за успеха на нашите клиенти

Изпратете Вашето Запитване

Via Active Academy

Изпратете Вашето Запитване