Clicky

Услуги за Ревизиране на Счетоводни документи в София

Важно е счетоводните сметки на вашия бизнес да са точни и актуални, за това ВиаАктив предлага услуги за ревизиране на счетоводни документи, които ще ви помогнат. Вашите счетоводни документи трябва да бъдат архивирани с пълни и подробни записи за всички приходи и разходи като касови бележки, фактури и поръчки за покупка, плащания и т.н.

Внимателното спазване на процедурите за водене на документация също може да ви помогне с данъчните декларации, както и да предотвратите измами или кражби. Използването на добра система за водене на документация с подробни и актуални записи ще допринесе при спазването на данъчното законодателство. Поддържането на добра счетоводна документация ще помогне на вашия бизнес при:

Счетоводна бизнес документация

Счетоводната документацията, необходима за вашия бизнес:

  • Заявките за покупка да бъдат използвани за генериране на Поръчки за покупки и да включват ключова информация, като дата на заявка, необходим артикул и количество.
  • Поръчка за покупка, която да съдържа информация като адрес на пратка, артикул, количество и цена.
  • Получаване на доклади, които да служат за свидетелства при получаването на услуги и вещи, придобити от компанията.
  • Фактури за продажби на клиенти за предоставени услуги или получени стоки.
  • Документи за ваучер в брой или карта, които свидетелстват за изплащането на средства от компанията.

Трябва да съхранявате всички оригинални документи, включително и тези, които показват, че данъкът е бил удържан.

Услуги за Ревизиране на Счетоводни документи

Услуги за Ревизиране на счетоводни документи в София

Възможно е да има обстоятелства, при които управляващите в дадено дружество смятат, че би било уместно да преразгледат публикувани по-рано финансови отчети или са били насърчени от друга страна да направят това ревизиране.

Преразглеждането на счетоводните отчети гарантира, че сметките не съдържат съществени отклонения и могат да бъдат обявени като публични отчети, както и да са на разположение на акционерите.

Възможно е да се коригират финансовите отчети, подадени в българските данъчни власти, които са неверни, но това трябва да се направи в рамките на определени срокове.

Ревизията може да бъде във всяка от следните форми в зависимост от вида на грешката, която се ревизира:

  • Допълващи бележки.
  • Преработен доклад на директорите.
  • Ревизирани финансови отчети.

Ревизираният финансов отчет на управляващите в дружеството се превръща в задължителен финансов отчет, изискван от закона за съответната финансова година.

Поддръжка на документация за счетоводен отчет за малък бизнес

ВиаАктив е тук, за да подкрепи вашия бизнес и да ви помогне да се движите в правилната посока. Нашите услуги за ревизия на документация за бизнес счетоводство са предназначени да гарантират, че вашата счетоводна документация е точна и актуална.

След преразглеждане счетоводната документация, ние можем да ви предоставим счетоводни решения, които да ви помогнат да изградите по-силни финансови основи, да ви спестят пари и да станете по-продуктивни. Ние можем да:

Изпратете Вашето Запитване

Via Active Academy

Изпратете Вашето Запитване