Clicky

Аутсорсинг на ТРЗ и Личен Състав Услуги (Пейрол)

Autosrsing_Payroll-AdobeStock_75565417

Въпреки че ведомостите за заплатите са от съществено значение за всеки бизнес, фактори като разходи, навременно подаване на информация и спазване на регламентите, също допринасят за процеса на вземане на решения, когато обмисляте аутсорсинг на ТРЗ и Личен Състав.

В тази статия разглеждаме предимствата и недостатъците на аутсорсинг на ТРЗ и Личен Състав в компанията, за да ви помогнем да решите дали това е правилното действие за вас.

Разликата между Отдел ТРЗ и Личен Състав като част от структурата на вашата фирма или Аутсорсинг на ТРЗ и Личен Състав услугите?

Обработката на заплати, договори и всички въпроси свързани със заплащането на служителите от отдел ТРЗ и Личен Състав в самия бизнес, включва:

Предимствата за обработка на заплати внедрени в системата на самия бизнес, включват поддържане и контрол върху важни данни на компанията. Въпреки това, все още има няколко риска, свързани с извършването на вътрешно разпределение на заплатите, което включва грешки при изчислението, неправилни удръжки и неспазване на законовите разпоредби.

Разлика между Онлайн Софтуера за Заплати и външните Аутсорсинг Услуги за Заплати

Софтуерът за заплати или услугата Аутсорсинг на заплати могат, както да изчисляват заплатите на служителите, така и да калкулират удръжките и да създават фишове за заплати. Това са две от възможностите, които собствениците на фирми имат, относно управление на заплатите.

Онлайн софтуер за заплати (Пейрол софтуер)

Можете да използвате програмите за изчисляване на заплати, като въведете данните и изчакате софтуера да направи изчисленията. Онлайн софтуерните приложения за заплати работят по подобен начин и за софтуера за бизнес счетоводството.

Аутсорсинг на услугите за изготвяне на заплати

ТРЗ Услугите се обикновено се извършиват от екипи, които са са част от счетоводни фирми. Можете да възложите този процес на външни изпълнители, като им предоставите основна информация за служителите и ги оставите да управляват процеса по изготвяне и плащане на заплатите, одръжките и справките.

Имайте предвид, че аутсорсингът на заплати не отнема отговорността ви да плащате и отчитате всички данъци върху заплатите навреме и изцяло и да плащате на служителите точно това, което им дължите.

Причини поради които да възложите ТРЗ услугите на външни изпълнители

Цената на вашето време

Вашата работа като собственик на бизнес е да управлявате бизнеса си, а не да обработвате заплатите. Да се опитате да изчислявате заплатите сами, означава да отделите от времето си свързано с други ключови задачи, като привличане на нови клиенти, производство на продукти или извършване на услуги.

Данъците свързани със заплатите са доста сложни

Данъците върху заплатите са сложни, защото има няколко различни вида данъци, които трябва да изчислявате и плащате, както и да попълвате комплицирани формуляри.

Повишена сигурност

Вземането на подходящите мерки за сигурност и подаването на своевременни сигнали в случай на измама с възнагражденията, намалява необходимостта от 24 × 7 ръчна намеса.

Мерките за съхранение и защита на данните, както и съоръженията за архивиране предотвратяват всяка потенциална възможност за измами със заплати.

Без инфраструктура или разходи за поддръжка

Вътрешното управление на заплатите от бизнеса, означава инвестиране в платен софтуер, плюс разходи за поддържане. Тъй като е необходимо да следите промените и да ползвате най-новите данъчни таблици, инсталирани във вашите системи през цялото време, този процес би бил доста трудоемък и нерентабилен за вашия бизнес.

Без риск от напускане на ваш служител

Претоварен ТРЗ служител, който изпълнява много задачи, може да напусне работата си по всяко време и да наруши процеса при навременното изготвяне на заплатите.

Рискът винаги е голям, особено при малкия бизнес, който разчита на един служител да управлява множество отговорности.

Непрекъсната промяна в Данъчните закони

Всяка година може да има промени в данъчното законодателство, данъчните ставки или крайните срокове за подаване на отчетите. Трудно е, особено за малкия бизнес да следи всички тези промени. При Аутсорсинг на ТРЗ услугите, целият процес по следене на промените и съобразяване с новите норми би бил доста лесен.

Въпроси, които трябва да зададете преди да аутсорсвате ТРЗ Услугите си

Ето някои от въпросите, които трябва да зададете, и дейностите, които да предприемете, ако обмисляте да възложите ТРЗ дейността си на външни изпълнители.

Професионален екип от експерти

Аутсорсинг на ТРЗ и Личен състав ви дава достъп до професионален екип от експерти, които изучават законите и постоянно следят за нови разпоредби. Счетоводните къщи разполагат с опитен екип от експерти, които могат да управляват заплатите, данъците и договорите на вашите служители и работници.

Изборът на подходящата счетоводна къща на която да се доверите за ТРЗ услугите, ще даде конкурентно предимство на вашата фирма.

Изпратете Вашето Запитване

Via Active Academy

Изпратете Вашето Запитване