Clicky

Kакво е счетоводен асистент

Отговорностите на счетоводния асистент включват:

Съгласуване на фактури и счетоводни услуги идентифициране на несъответствия

Създаване и актуализиране на отчети за разходите

обработване на формуляри за MKAfinance възстановяване на разходи

счетоводни услуги в софия

Кратко описание на работата

Търсим счетоводен асистент, който да изпълнява счетоводни услуги в софия ежедневни счетоводни задачи в подкрепа на нашия финансов екип.

Kакво е счетоводство и видове счетоводство

Отговорностите на счетоводния асистент включват управление на отчети за разходи и възстановявания на суми, въвеждане на финансови транзакции във вътрешните ни бази данни и съгласуване на фактури. Ако имате диплома по счетоводство и се интересувате от придобиване на опит в счетоводните процедури, бихме искали счетоводна къща да се срещнем с вас.

 

В крайна сметка ще помагате на нашия счетоводен отдел MKAfinance да работи гладко, като осигурявате прозрачност и ефективност на всички транзакции.

какво е счетоводно уравнение?

Отговорности

  • Изравняване на фактури и установяване на несъответствия
  • Създаване и актуализиране на отчети за счетоводна къща разходите
  • Обработване на формуляри за възстановяване на разходи
  • Подготовка на банкови депозити
  • Въвеждане на финансови транзакции във вътрешни бази данни
  • Проверявайте електронните таблици за точност
  • Поддържане на цифрова и физическа финансова документация
  • Издаване на фактури на клиенти и външни партньори, ако е необходимо
  • Преглед и подаване на документи за заплати
  • Участие в тримесечни и годишни одити

 

Изисквания и умения

Професионален опит като асистент по счетоводство или счетоводител

Познаване на основни счетоводни процедури

Запознаване с финансовите разпоредби

Добри математически умения и способност за счетоводни услуги цени откриване на цифрови грешки

Практически опит с MS Excel и счетоводен софтуер (напр. QuickBooks)

Организационни умения

Способност за работа с чувствителна и поверителна информация

Бакалавър/бакалавър по счетоводство, финанси или в съответната област

Често задавани въпроси

Какво прави един асистент по счетоводство?

Счетоводният асистент изготвя бюджети, регистрира и изпраща фактури за услуги или продукти, предоставени от служители на компанията, които са одобрени от ръководството. Той обработва парични транзакции и изпълнява други административни задължения, като например изготвяне на презентации за финансови отчети.

какво е счетоводен софтуер?

Какви са задълженията и отговорностите на счетоводителя?

Счетоводният асистент отговаря за подпомагането на счетоводителите при изготвянето на бюджети и отчети. Те могат също така да изпращат фактури и да гарантират, че всички транзакции са отчетени точно и навреме. Те често помагат за облекчаване или намаляване на работното натоварване на пълните счетоводители, като се грижат за по-дребни задачи.

 

Какво прави един добър счетоводен асистент?

Успешният счетоводен асистент трябва да има отлично внимание към детайлите и да притежава умения за устна и писмена комуникация. Той трябва да има и компютърна грамотност за работната среда на тази позиция. От съществено значение е и способността да се справя с различни обеми работа, тъй като те могат да варират ежедневно.

 

С кого работи счетоводният асистент?

Счетоводните асистенти си сътрудничат с младши счетоводители, за да обработват и записват транзакции и да изготвят отчети или бюджети, ако е необходимо. Те могат също така да ги подпомагат, като изпращат имейли на клиенти и проверяват данните за точност.

 

Изпратете Вашето Запитване

Via Active Academy

Изпратете Вашето Запитване