Clicky

Често задавани въпроси (FAQ) за българското счетоводство

Ползите от компания развиваща активна дейност в България са много, за това правилното водене на счетоводството, планирането, навременните коректни декларации и съветите от счетоводна кантора са изключително важен аспект за вашия бизнес.

Като член на европейската общност, България ползва всички икономически, политически, правни, трудови, екологични и потребителски ползи от съюза.

Таксите в България, са сред най-ниските в ЕС, което я прави един от най-предпочитаните дестинации за бизнес.

В тази статия сме обобщили някои от най-често задаваните въпроси относно нашите счетоводни услуги в София, България.

– Дружество с ограничена отговорност с множество акционери (ООД)

– Eдноличен бизнес с ограничена отговорност (ЕООД).

– Акционерно дружество: Еднолична собственост (ЕАД) или с множество акционери (АД). Тази опция е подходяща за големи компании, които искат да започнат бизнес в България.

– Събирателното Дружество (СД) е вид сдружение, създадено от две или повече лица, които искат да управляват ефективни бизнес транзакции под търговско наименование. Търговското наименование трябва да съдържа фамилното име на един или повече от партньорите или търговските имена на съществуващите им компании.

– Ограничено партньорство тип бизнес формиране може да бъде създадено от две или повече лица, които искат да управляват ефективни бизнес транзакции под регистрирано търговско име. Ограниченото партньорство се формира въз основа на договор за партньорство.

Всеки чуждестранен инвеститор има същите права като гражданите на България

Сертификатът за регистрация на компанията, наред с други важни документи, е необходим за откриване на банкова сметка.

Не, но присъствието в страната по време на регистрацията на фирмата е препоръчително, тъй като процедурата е по-лесна.

Разрешение за пребиваване за България, лична карта за граждани на Европейския съюз или международен документ за самоличност.

Вашата финансова година започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

Декларациите за ДДС трябва да бъдат подадени и платени до 14-о число на месеца за приходите и разходите през предходния месец.

31 март на следващата календарна година (за отчитане на предходната).

Да, ВиаАктив може да предостави тази услуга.

Да, ако няма ограничения, описани в устава на настоящата фирма.

Счетоводните услуги на ВиаАктив в България

Ние сме експерти в предоставянето на счетоводни услуги за компании с международни дейности, както и с по-сложни дейности. Основните ни клиенти са в областта на малкия и среден бизнес.

Дългогодишната ни практика, позволява да извършваме пълен набор от счетоводни услуги и регистрация на фирма.

Счетоводните Услуги на ВиаАктив включват:

– Общи счетоводни услуги

– Услуги за заплати

– Създаване на годишни финансови отчети

– Изготвяне на годишни данъчни декларации

– Подаване на Интрастат декларации

– Администрация на персонал

– Годишно счетоводно и данъчно приключване

– Счетоводни консултации и разглеждане/одитиране  на документи

Изпратете Вашето Запитване

Via Active Academy

Изпратете Вашето Запитване